Ellen Soerjatin, De rechterlijke blik op strategie

S. Perrick, H.J. de Kluiver & I. Spinath (red.), Kort juridisch, Liber Amicorum Peter Wakkie, Wolters Kluwer 2018

Evers Soerjatin
Postbus 75687
1070 AR Amsterdam
Koningslaan 31
1075 AB Amsterdam