Ellen Soerjatin, Kroniek enquêterecht: wie gaat er in het (hoender)hok: de knuppel of de OK?

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, red. G. van Solinge, M. Holtzer, Kluwer 2004

Evers Soerjatin
Postbus 75687
1070 AR Amsterdam
Koningslaan 31
1075 AB Amsterdam