Expertise

We zijn gespecialiseerd in het behandelen en oplossen van (complexe) geschillen rondom ondernemingen en in zakelijke verhoudingen.

De kernterreinen waarop wij actief zijn omvatten o.a. de geschillenbeslechting over:

 • verstoorde verhoudingen binnen of tussen de organen van een vennootschap
 • impasses in de besluitvorming
 • fusies en overnames
 • financiering van de onderneming
 • wanbeleid
 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • corporate governance
 • vijandige overnames en beschermingsconstructies
 • uitkoop minderheidsaandeelhouders
 • uittreding en uitstoting van aandeelhouders
 • herstructurering en insolventie
 • fraude en interne onderzoeken
 • financiële verslaggeving
 • waarderingsvraagstukken
 • joint venture verhoudingen en andere commerciële samenwerkingsvormen
 • massaschades, waaronder kartelschade
 • beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners (o.a. accountants en notarissen)
 • algemeen contracten- en vermogensrechtelijke vraagstukken.

Deze ervaring wordt ingezet zowel bij het voorkomen van een procedure (inclusief via zakelijke mediation) als bij het voeren van procedures bij de Nederlandse rechter, waaronder de Ondernemingskamer, en in nationale en internationale arbitrages.

Wij beschikken over een vertrouwd (internationaal) netwerk waartoe ook financieel deskundigen en communicatieadviseurs behoren.