Stein van Thiel en Ruben Laméris, Bespreking van het proefschrift van mr. C.J.E.M. Hanegraaf ‘Art. 2:11 BW, doorgeefluik van aansprakelijkheid. Hoe diep kan een bestuurder vallen?

MvV 2018/1

Evers Soerjatin
Postbus 75687
1070 AR Amsterdam
Koningslaan 31
1075 AB Amsterdam